خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یاروزلسکی، از کمونیسم تا سوسیال دموکرات

یاروزلسکی، از کمونیسم تا سوسیال دموکرات
اندازه متن Aa Aa

ویتچخ یاروزلسکی، آخرین رهبر کمونیستی لهستان در سن نود سالگی درگذشت. وی از مدتها پیش بیمار بود و طی سال های گذشته به دلیل وخامت حالش، در بیمارستان بستری شده بود.

ژنرال یاروزلسکی، دسامبر سال ۱۹۸۱ در لهستان اعلام حکومت نظامی کرد، تصمیمی که سرنوشت این کشور را تغییر داد.

در اوایل سالهای دهه ۸۰ میلادی، رژیم لهستان توسط جنبش کارگری و بویژه لخ والسا، به چالش گرفته شد. والسا برای مدت ۱۰ سال به دفاع از حقوق کارگران پرداخته بود و اعتصابهای آنها را سازماندهی می کرد.

در تابستان سال ۱۹۸۱، والسا اتحادیه همبستگی را ایجاد کرد که نخستین اتحادیه کارگری غیر کمونیستی در پیمان ورشو بود.

در ماه دسامبر همان سال، ژنرال یاروزلسکی، بعنوان فرمانده ارشد ارتش، نخست وزیر و دبیر کل حزب کمونیست، در صدد برآمد که جنبش همبستگی را نابود کند.

با اجرای مقررات حکومت نظامی، رهبران جنبش همبستگی زندانی شدند و ارتش کنترل خیابانها و نهاد های اقتصادی را در دست گرفت.

این اقدامات برای مدتی طولانی ادامه نیافت و در نهایت اعمال تغییرات در شوروی به دست میخائیل گورباچف، دولت یاروزلسکی را وادار کرد با اتحادیه همبستگی به مذاکره بنشیند.

به این ترتیب بود که اتحاد همبستگی بار دیگر قانونی اعلام شد و انتخابات آزاد در لهستان برگزار شد که در نتیجه آن، یاروزلسکی قدرت را به لخ والسا واگذار کرد.

در دوران پس از کمونیسم، یاروزلسکی چند کتاب نوشت و در سخنرانیهایش علل اعلام حکومت نظامی را برای مردم توضیح می داد. به اعتقاد او حکومت نظامی، هرچند نا مطبوع، اما بهتر از تهاجم شوروی به لهستان بود.

آقای یاروزلسکی در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۱ میلادی گفته بود که به نظر او کمونیست ناموفق بوده و او از سوسیال دموکرات ها حمایت می کند.