خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به ترکیب جدید پارلمان اروپا

نظرها
نگاهی به ترکیب جدید پارلمان اروپا
اندازه متن Aa Aa

با نگاهی به نتایج انتخابات پارلمان اروپا، ترکیب جدید این نهاد مشخص می شود. حزب راست میانه «مردم اروپا» توانسته کماکان بیشترین کرسی ها را در اختیار داشته باشد. پس از آنها «اتحاد پیشرو سوسیالیست ها و دموکرات ها» با به دست آوردن چند کرسی بیشتر ار دور قبل در رتبه دوم قرار دارد و لیبرال ها نیز جایگاه سومی خود را حفظ کرده اند.

رئیس جدید کمیسیون اروپا، با رای اکثریت نمایندگان پارلمان انتخاب خواهد شد.

ژان کلود یونکر، سیاستمدار اهل لوکزامبورگ و نامزد «حزب مردم اروپا» برای کسب این مقام است.

وی پس از روشن شدن نتایج رای گیری گفت: «فکر می کنم من انتخاب شوم، چرا که “حزب مردم اروپا” به وضوح پیروز شده است. حالا باید با نیروهای سیاسی دیگر وارد مذاکره شوم و اکثریت را شکل دهم.»

در سوی دیگر، مارتین شولتز از حزب سوسیالیست های اروپا و رئیس کنونی پارلمان، در تحلیل پیروزی حزب رقیب، نیمه خالی لیوان را می بیند.

مارتین شولتز می گوید: «یک چیز روشن است و آن این است که “حزب مردم اروپا” شصت کرسی از دست داده. چیز دیگری که روشن است این است که بدون حصول توافق با یک گروه سوسیال دموکرات، شکل دادن اکثریت ممکن نخواهد شد.»

باید منتظر آغاز کار پارلمان جدید اروپا نشست و دید ترکیب جدید، با توجه به حضور بیش از پیش نمایندگان مخالف اتحادیه، چه تاثیری بر سیاست گذاری های کلی و جزئی قاره سبز خواهد گذاشت.

European parliament elections