خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قدرت گرفتن راست گرایان افراطی، برای اروپا یک زلزله سیاسی است

نظرها
قدرت گرفتن راست گرایان افراطی، برای اروپا یک زلزله سیاسی است
اندازه متن Aa Aa

نیرو گرفتن احزاب پوپولیست وهراسان از اروپا در انتخابات اخیر، زلرله ای در اروپا به وجود آورده است. افراط گرایان پیروز شده اند اما در عین حال حاضر به اتحاد با هم در پارلمان آینده نیستند.

قوی ترین زلزله با پیروزی جبهه ملی تحت رهبری مارین لوپن در فرانسه اتفاق افتاد. این حزب قصد دارد با حزب آزادی اتریش که یک حزب راست گرای افراطی است و در انتخابات آرای زیادی کسب کرد، متحد شود.

European parliament elections

مارین لوپن: “مردم فرانسه دیگر نمی خواهند از خارج رهبری شوند و از قوانینی اطاعت کنند که خودشان رای نداده اند. آنها نمی خواهند از کمیسیونی اطاعت کنند که مشروعیت آن متکی بر آرای همگانی نیست.”

از سوی دیگر حزب راست گرای یوکیپ تحت رهبری نایجل فاراژ در بریتانیاست که توانست به ۲۷ درصد آرا دست یابد، اما در این حزب سخنی در مورد اتحاد با حزب جبهه ملی فرانسه در میان نیست.

نایجل فاراژ: “رویای من به واقعیت پیوسته و علیرغم یورش چند هفته گذشته علیه ما، و حتی اگر تمام جهان علیه ما می بود، افکار عمومی بریتانیا محکم ایستاد، از یوکیپ حمایت کرد و ما در یک انتخابات ملی پیروز شدیم.”

اما حتی در کشورهایی مانند دانمارک که تحت تاثیر بحران نبوده اند، افراط گرایان به پیروزی دست یافتند و حزب مردم که راست گرا و ضد سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپاست ۲۷.۶ آرای مردم را به دست آورد. اما در این حزب نیز سخنی از اتحاد با حزب مارین لوپن در میان نیست. این حزب همیشه نسبت به حزب جبهه ملی فرانسه که متهم به ضد یهودی و خصومت ورزی نسبت به همجنس گرایان است، فاصله خود را حفظ کرده است.