خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمپ موقت مِلیّای اسپانیا گنجایش مهاجران را ندارد

کمپ موقت مِلیّای اسپانیا گنجایش مهاجران را ندارد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
بدنبال هجوم و عبور صدها مهاجر از موانع و سیم خاردارها و نرده های بلند مِلیّای اسپانیا، کمپ موقت این شهر گنجایش مهاجران را ندارد. گنجایش این کمپ پانصد نفر است اما در حال حاضر بیش از 2 هزار نفر در آن نگهداری می شوند. شهر بندری مِلیّا در شمال مراکش واقع اما از قرن پانزدهم میلادی جزو قلمرو اسپانیا بوده است.