خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درآمدهای هنگفت اقتصاد بریتانیا از روسپی گری و مواد مخدر

نظرها
درآمدهای هنگفت اقتصاد بریتانیا از روسپی گری و مواد مخدر
اندازه متن Aa Aa

با توجه به آمار منتشر شده از سوی دولت بریتانیا، در سال ۲۰۰۹، تجارت مواد مخدر و روسپیگری بیش از ۱۰ میلیارد پوند برای اقتصاد بریتانیا درآمدزایی داشته است.

بریتانیا برای اولین بار این دو تجارت غیر قانونی را در ردیف محاسبه درآمد زایی سالانه این کشور قرار داده است. به گفته وزارت اقتصاد و دارائی این کشور تجارت مواد مخدر و روسپیگری نزدیک به ۵ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور کمک کرده است.

بریتانیا تنها کشور اروپایی نیست که سوددهی دو تجارت غیر قانونی را برای اقتصاد کشور گزارش می دهد، ایتالیا هم هفته پیش آماری دقیق از سوددهی ناشی از فروش کوکایین و تن فروشی در کشورش ارائه کرد.

در آمار منتشره شده از سوی دولت برتیانیا، تعداد معتادان به هرویین در سال ۲۰۰۹، ۳۸ هزار تن برآورد شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این پس باید تجارتهای غیر قانونی از جمله روسپیگری و فروش مواد مخدر را در محاسبه درآمد کشور منظور کنند.