خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تثبیت نرخ بیکاری در فرانسه

نظرها
تثبیت نرخ بیکاری در فرانسه
اندازه متن Aa Aa

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه موسوم به اینسه می گوید نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ تثبیت شده است.

بر اساس داده های این نهاد که آمارگیری آن با توجه به معیارهای سازمان بین المللی کار است، نرخ بیکاری در دومین اقتصاد قدرتمند حوزه پولی یورو به ۱۰.۱ درصد جمعیت فعال آن رسیده است.

به گفته این موسسه نرخ بیکاری در فرانسه در مقایسه با یک سال گذشته دو دهم درصد کاهش یافته است.

این آمار در حالی منتشر می شود که اعداد و ارقام موسسات کاریابی فرانسه از افزایش تعداد افراد جوینده کار حکایت دارد. دلیل این تناقض اینست که آمار موسسات کاریابی بر اساس ثبت نام افراد در این مراکز است در حالی که داده های اینسه مربوط به آمار نرخ فصلی بیکاری است.