خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فروش اوراق قرضه اسلامی در بریتانیا

نظرها
فروش اوراق قرضه اسلامی در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

در بریتانیا برای اولین بار اوراق قرضه اسلامی به فروش می رسد. مقامات وزارت دارایی این کشور در نظر دارند ۲۵۰ میلیون یورو اوراق قرضه اسلامی با سر رسید ۵ ساله به فروش برسانند.

این فروش اوراق قرضه بر اساس ضوابط و قوانین اسلامی صورت می گیرد و پاسخی است به بسیاری از شهروندان مسلمان در بریتانیا که خواهان سرمایه گذاری بر اساس اصول و قوانین بانکداری اسلامی هستند.

دو میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ۶۳ میلیون نفری بریتانیا را مسلمانان تشکیل می دهند.