خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پنجمین روز اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه

پنجمین روز اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دو اتحادیه اصلی کارگران راه آهن ملی فرانسه برای پنجمین روز متوالی اعتصاب کردند. طرح پیشنهادی دولت برای ادغام دو شرکت اصلی راه آهن فرانسه دلیل نارضایتی اتحادیه های کارگری است. آنها تهدید کردند که اگر پارلمان به این طرح رای مثبت دهد به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. عملی که می تواند روند برگزاری امتحانات پایان سال بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان را مختل کند.