محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روشی برای حفظ طعم و ظاهر سبزیجات یخزده

روشی برای حفظ طعم و ظاهر سبزیجات یخزده
نگارش از Euronews

پژوهشگران سوئدی دانشگاه لوند روش جدیدی برای منجمد کردن سبزیجات ابداع کرده اند که یاخته ها را زنده نگه می دارد و با آن می توان کاری کرد تا سبزیجات یخزده طعم روز اول را حفظ کنند.

راز این روش جدید “تری هالوز” است: ماده ای طبیعی که در مخمر، قارچ و انواع علف یافت می شود که زمستان های سرد را بسیار بهتر از گیاهان و سبزی ها تاب می آورند. تری هالوز مانع از آن می شود که پس از شکل گیری بلورهای یخ درون یاخته، یاخته از هم بپاشد. سبزی ها اول درون اتاقک خلأ گذاشته می شوند و هوای درون بافت سبزی ها تخلیه می شود.

سپس آب حاویِ تری هالوز به سبزی تزریق می شود تا جای هوا را بگیرد. پس از بیرون آوردن سبزی از اتاقک خلأ، پالس کوتاه الکتریکی باعث می شود محلول در غشای بیرونی یاخته رخنه کند. به این ترتیب، یاخته ها در برابر سرما مصون می شوند و آسیب نمی بینند.

فدریکو گومز، استادیار رشته فناوری غذا دانشگاه لوند سوئد می گوید: «پالس الکتریکی حفره هایی درون یاخته باز می کند که مثل دروازه هستند و محلول امکان رخنه درون غشا را پیدا می کند. به همین دلیل از پالس الکتریکی استفاده می کنیم.»

سبزیجات در فریزر دخیره می شوند. پژوهشگران می گویند وقتی یخ سبزی ها آب می شود ظاهر و طعم آنها همان است که زمان برداشت بوده است. تاکنون سبزی هایی را که تا یک ماه در سردخانه انبار شده اند، مورد آزمایش قرار گرفته اند.

پروفسور گومز در مورد ویژگی این روش می گوید: «ویژگی اصلی این روش، زنده نگاه داشتن یاخته ها هنگام ذوب یخ است. به این ترتیب، همه آن خصوصیت های سبزی که عامل تازگی آن است، حفظ می شود و مصرف کننده احتمالاً فرقی بین سبزهای ما و سبزی تازه احساس نخواهد کرد.»

گروه پژوهشی دانشگاه لوند می گوید که با روش آنها کشاورزان می توانند محصول خود را در تمام طول سال منجمد کنند.