خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیلم "اجازه اقامت نامحدود"؛ داستان نگرانی دائم کودکان مهاجر

نظرها
فیلم "اجازه اقامت نامحدود"؛ داستان نگرانی دائم کودکان مهاجر
اندازه متن Aa Aa

“اجازه اقامت نامحدود” یک فیلم تکان دهنده بریتانیایی است که زندگی کودکانی را به تصویر می کشد که در بریتانیا زندگی می کنند اما با خطر دائمی اخراج روبرو می شوند.

فیلم به طور مشخص حول زندگی یک کودک افغانستانی به نام “عمر” دور می زند که اجازه پناهندگی او در مقطع تصمیم گیری است و او با نظام پیچیده و مغشوش بریتانیا در زمیته مهاجرت درگیر است تا بتواند در کشوری که به آن پناهنده شده زندگی کند. اودر جریان فرار به بریتانیا با یک معلم آشنا می شود که نقش او را “توبی جونز” بازی می کند.

توبی جونز می گوید: “فیلم متکی بر موضوعی مشخص است. یعنی کودکان آسیب پذیری که در حال اخراجند. فکر می کنم در فیلم چشم اندازی خلق می شود که بسیار سینمایی است و در عین حال از فضایی جادویی برخوردار است. تقریبا مانند داستان جن وپری است که در آن لندن به صورت شهری غریبه متجلی می شود.”

در زمانی که مهاجرت مشغله ذهنی انسان ها است و کشورهای متعددی در اروپا به سیاست مداران راست گرایی رای داده اند که ضد مهاجرت اند و قرار است این ایده های خود را در پارلمان اروپا مطرح کنند، به نظر می رسد چنین فیلمی در صدر توجه مردم قرار گیرد.

توبی جونز معتقد است: “وظیفه اصلی هر فیلمی در ابتدا ایجاد سرگرمی برای تماشاگر است. اما دستور کار درجه اول این فیلم هشدار نسبت به مسئله ای مشخص وجلب توجه شما به چیزی است که در خیابان ها اتفاق می افتد. یعنی مسئله ای که اتفاق روزمره است اما اکنون باید به عنوان یک سرگرمی مطرح شود. شاید رنج آور باشد که فیلم ها گاه مسائل سیاسی را پوشش می دهند، چون می تواند تماشاگران را از ورود به سالن سینما برحذر دارد.”

با وجود اینکه در سراسر فیلم موضوعی اضطراب آور دنبال می شود، اما جونز امیدوار است که نقش شخصیت های اصلی فیلم که کودکان آنرا بازی می کنند، فیلم را برای مخاطبان جوان پذیرفتنی سازد.

فیلم “اجازه اقامت نامحدود” اکنون در بریتانیا روی پرده است.