خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ماه مه جاری گرمترین ماه مشابه در ۱۳۴ سال گذشته

نظرها
ماه مه جاری گرمترین ماه مشابه در ۱۳۴ سال گذشته
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ماه مه سال جاری گرم ترین ماه مشابه از سال ۱۸۸۰ تا کنون گزارش شده است.
به گزارش موسسه اقیانوس شناسی ایالات متحده آمریکا متوسط درجه هوا در ماه گذشته با ۰.۷۴ درجه افزایش نسبت به متوسط دمای هوا در ماه مشابه طی قرن بیستم به ۱۵.۵۴ درجه سانتیگراد رسید.