خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت کشیش ایتالیایی به اتهام سوءاستفاده جنسی از مهاجران

نظرها
بازداشت کشیش ایتالیایی به اتهام سوءاستفاده جنسی از مهاجران
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کلیسای کاتولیک در ایتالیا با رسوایی دیگری رو به رو شد. سرجیو لیبریتزی کشیش و مدیر سازمان خیریه کاریتاس در شهر تراپانی به اتهام سوءاستفاده جنسی از مهاجران غیرقانونی در ازای حمایت برای دریافت پناهندگی بازداشت شد.