خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آمادگی سارایوو برای برگزاری مراسم یکصدمین سالگرد جنگ جهانی اول

آمادگی سارایوو برای برگزاری مراسم یکصدمین سالگرد جنگ جهانی اول
اندازه متن Aa Aa

سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برای برگزاری مراسم یکصدمین سالگرد جنگ جهانی اول در روز شنبه، آماده می شود.

ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند و همسرش توسط گاوریلو پرینسیب یکی از صرب های ملی گرا در سارایوو، آتش جنگ جهانی اول را شعله ور ساخت.

موزه ای که در کنار محل سوء قصد واقع شده برای برگزاری نمایشگاه صدمین سالگرد این واقعه اختصاص یافته است.

ژوزف زیمه، هنرمند فرانسوی و مدیر پروژه صدمین سالگرد جنگ سارایوو می گوید: «ما در پایان قرن نوزدهم در سه جنگ درگیر شده ایم و در قرن بیستم در دو جنگ، اما در حال حاضر ما شرکای استراتژیکی در اروپا هستیم. بنابراین پیغام این مراسم برای آینده است شاید هم برای ورود بوسنی در اتحادیه اروپا.»

روشنفکران پیشروی بوسنی مایل اند که از مراسم صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برای ترویج آشتی با صرب های بوسنی استفاده کنند و به همین خاطر از رهبران صرب دعوت کردند برای مراسم سالگرد به سارایوو بیایند.