خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چراغ سبز کمیسیون اروپا برای تزریق نقدینگی به بخش بانکی بلغارستان

نظرها
چراغ سبز کمیسیون اروپا برای تزریق نقدینگی به بخش بانکی بلغارستان
اندازه متن Aa Aa

بحران در بخش بانکی بلغارستان کمیسیون اروپا را به واکنش واداشته است. این کمیسیون روز دوشنبه به دولت بلغارستان برای تزریق یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو نقدینگی به بخش بانکی کشور چراغ سبز نشان داد.

بحران بخش بانکی در بلغارستان ده روز پیش با مطرح شدن ورشکستگی قریب الوقوع بانک سی سی بی چهارمین بانک بزرگ کشور، به اوج خود رسید. پس از آنکه رسانه های بلغار احتمال ورشکستگی این بانک را مطرح کردند مشتریان آن برای بیرون کشیدن پولهای خود به شعب این بانک هجوم بردند. این بحران روز دوشنبه گریبانگیر سومین بانک بزرگ کشور «فیرست اینوستمنت بانک» نیز شده است.

بحران به حدی رسید که واکنش روزن پلنلییف، رییس جمهوری بلغارستان را در پی داشت. وی بحران موجود را خطرناک ارزیابی نمی کند: «پولهای شهروندان و شرکتهای تجاری که در موسسات بانکی بلغارستان سرمایه گذاری کرده بودند در جای امن قرار دارد. بانکها به فعالیتهای عادی خود ادامه خواهند داد.»

در این راستا مقامات بلغارستان برای مقابله با بحران و فرونشاندن تنش، چهار نفر را به اتهام انجام فعالیتهایی برای بی ثبات کردن بخش بانکی کشور دستگیر کرده است.

دولت تکنوکرات بلغارستان از سال ۲۰۱۳ در موضع ضعف قرار گرفته تا جایی که انتخابات پیش از موعد در این کشور در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ (حدود چهار ماه دیگر) پیش بینی شده است.