خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب رانندگان قطار در بلژیک

نظرها
اعتصاب رانندگان قطار در بلژیک
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

اعتصاب یک روزه رانندگان قطار در بلژیک، باعث لغو حرکت تمام قطارهای سریع السیر و قطع ارتباط ریلی این کشور با فرانسه، آلمان و هلند شد.

این اعتصاب که در اعتراض به شرایط کار صورت می گیرد، در ساعت بیست و یک دوشنبه به وقت محلی پایان خواهد یافت.