خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نتایج نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا

نظرها
نتایج نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نشست ماهانه خود را برگزار کرد. در پایان این نشست این نهاد در نرخ بهره خود یعنی ۰.۱۵ درصد تغییری بوجود نیاورد.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در ابتدای ماه ژوئن از ۰.۲۵ به ۰.۱۵ درصد تنزل داده بود.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری پس از پایان این نشست گفت: «انتظار می رود نرخ تورم در ماههای آینده تنزل پیدا کند. با توجه به این روند شورای مدیران بانک مرکزی متفقا برای توسل به ساز و کارهای غیر متعارف حمایتی جهت مبارزه با خطر نرخ بسیار پایین تورم در دراز مدت به توافق رسید.»

در نظر گرفتن بودجه ای معادل هزار میلیارد یورو جهت اعطای وام و اعتبارات به شرکتها و نهادهای مالی از دیگر تصمیمات سران بانک مرکزی اروپاست.

تنظیم نرخ تورم در اروپا از جمله مهمترین اهداف سیاستگذاران بانک مرکزی اروپاست. این نهاد بیم آنرا دارد تا کاهش بیش از حد قیمتها و نزول نرخ تورم، منطقه پولی یورو را دچار تورم منفی کند. این پدیده می تواند وضعیت اقتصادی این منطقه که مدتی است از بحران خارج شده را بار دیگر دچار تزلزل و آشفتگی کند.

بر اساس تصمیم مدیران بانک مرکزی اروپا از ابتدای ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ نشستهای ماهانه این نهاد حذف خواهد شد و اجلاس آن هر شش هفته یک بار برگزار خواهد شد.