خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش ریسکهای اعتباری و بانکی ارسته بانک اتریش

افزایش ریسکهای اعتباری و بانکی ارسته بانک اتریش
اندازه متن Aa Aa

پس از انتشار ارزیابی و پیش بینی های مالی ارسته بانک اتریش برای سال ۲۰۱۴ و اعلام افزایش میزان ریسکهای اعتباری و بانکی، ارزش سهام این نهاد حدود ۱۴ درصد در بازار بورس کاهش یافت. این کاهش ارزش سهام در روز جمعه بر روی بخش بانکی در اروپا نیز تاثیر منفی داشت. بدین ترتیب ارزش سهام بخش بانکی اروپا ۰.۵۵ درصد افت کرد.

این بانک میزان ریسکهای اعتباری و بانکی خود را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پیش بینی می کند این رقم ۷۰۰ میلیون یورو بیشتر از پیش بینی های اولیه است.

افزایش ریسکهای اعتباری و بانکی این نهاد مربوط به شعب آن در مجارستان و رومانی است.