خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسلوویانسک پس از تسلط کامل ارتش اوکراین، به حال عادی باز می گردد

نظرها
اسلوویانسک پس از تسلط کامل ارتش اوکراین، به حال عادی باز می گردد
اندازه متن Aa Aa

ارتش اوکراین روز شنبه موفق شد جدایی طلبان طرفدار روسیه را از یکی از سنگرهای اصلی شان یعنی شهر اسلوویانسک در شرق این کشور بیرون براند. افراد ارتش ساختمان شورای شهر اسلوویانسک را که به مرکز فرماندهی جدایی طلبان تبدیل شده بود از تدارکات جنگی تخلیه و به حالت عادی در آوردند.

والری هلتی، وزیر دفاع اوکراین گفت: “من وضعیت اسلوویانسک را به رئیس جمهوری اوکراین گزارش کردم و او سه هواپیمای حامل مواد غذایی، آب آشامیدنی و دیگر نیازمندی ها را فرستاده که به زودی اینجا در اسلوویانسک خواهد بود. همچنین در حال همکاری با وزارت شرایط اضطراری هستیم که مسئولیت مراقبت از شهروندان اسلوویانسک را بر عهده درد.”

شهر میکولایوکا در نزدیکی اسلوویانسک نیز که در طول جنگ با جدایی طلبان به ساختمان ها و تاسیسات آن خسارات زیادی وارد شده به تدریج حالت عادی به خود می گیرد.

واسیلی شهروند میکولایوکا گفت: “در طول شنبه شب و اوائل بامداد تیراندازی جریان داشت، اما اکنون آرام است. از بامداد تا بعد از ظهر آرام بوده و فقط چندبار تیراندازی های پراکنده شنیده شده است.”

ارتش اوکراین بر آنست که با اعمال فشار بیشتر بر جدایی طلبان که اکنون اغلب شان در شهر دونتسک گردآمده اند، کنترل کامل شرق کشور را در دست گیرد.