محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستِ رباتیک پیشرفته

دستِ رباتیک پیشرفته
نگارش از Euronews

یک شرکت لندنی دستی رباتیک ساخته که قادر است شکل اجسام را تحلیل کرده و بهترین شیوه گرفتن آنها را تشخیص دهد. این محصول که «دستِ زبردست» (Dexterous Hand) نام گرفته، در نوک انگشتان حسگر فشارسنج دارد تا میزان نیروی لازم را نیز اندازه بگیرد.

محققان زیادی در سراسر دنیا سرگرم کار بر روی دست های رباتیک هستند اما این نمونه، به گفته سازندگانش، در زمینه هوش مصنوعی گام مهمی به جلو است.

ریچ واکر، مدیر شرکت شدو ربات در انگلیس می گوید: «هدف ما این بود که دستی هوشمند طراحی کنیم که قادر باشد حس کند. از این رو حسگرهایی در نوک انگشتان قرار دادیم که توان درک نحوه تماس این ربات با اشیا را دارند. چند دوربین سه بعدی هم به آن افزوده ایم تا ربات اشیاء اطرافش را ببیند و دریابد چگونه آنها را بگیرد و استفاده کند.»

دوربین های سه بعدی به دست زبردست امکان می دهند تا اشیا را بررسی کند. سپس نرم افزار نحوه قرار گرفتن انگشتان را محاسبه و بهترین حالت برداشتن شیء را پیدا می کند. همزمان، حسگرهای فشارسنج به صورت مستمر بر پایداری حالت دست نظارت دارند. ریچ واکر می گوید فناوری متن باز یا اوپن سورس این دست، به دیگر محققان و برنامه نویسان شانس این را می دهد که دست زبردست را با نیازهای خود تطبیق دهند.

ریچ واکر: «محققان با مطالعه این دست به ساخت نسل بعدی پروتزها می اندیشند. برای مثال می خواهند ببینند سامانه های واسط مغز و رایانه چگونه می توانند این دست رباتیک را کنترل کنند. همچنین این دست در مواردی که امکان حضور انسان منتفی است به کار می آید. برای مثال اگر در عملیات تجسس یا نجات از ربات استفاده شود، این ربات اکنون می تواند اشیاء را در صورت نیاز برداشته و از سر راه کنار بزند.»

محققان می گویند دور نیست آن روزی که یک ربات با جهان پیرامون به نحوی در تعامل باشد که تاکنون تنها در فیلم های علمی – تخیلی دیده شده است.