خبر فوری
Advertising
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نقش دنیای مجازی در بازار کار چیست؟

نقش دنیای مجازی در بازار کار چیست؟
اندازه متن Aa Aa

چگونه فرصت های شغلی مجازی در بازار کار اروپا ایجاد و حذف می شوند؟ آیا بازار کار مجازی در اروپا موجب افزایش تعداد فرصت های کاری می شود یا برعکس؟ آیا مشاغل آنلاین قوانین رقابت عادلانه را نقض می کنند؟ آیا مشاغل آنلاین ایجاد شده بیش از حد نیاز است یا برعکس، در مقایسه با انقلاب دیجیتالی سال های اخیر همچنان ناکافی است؟

بر اساس آمار و ارقام رسمی اتحادیه اروپا، میانگین حقوق در مشاغل آنلاین پایین تر از مشاغل اداری و صنعتی است. می گویند این اختلاف سطح حقوق فشار بیشتری بر طبقه متوسط و کارگر وارد می کند.

با این اوصاف، آیا اتحادیه اروپا باید بیشتر تلاش کند تا یک بازار مجازی واحد در سطح ۲۸ کشور عضو بسازد یا اینکه برای حفظ فرصت های شغلی در صنایع و خدمات راهی بیابد؟