خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادستانی فرانسه با آزادی مشروط ژروم کرویل موافقت نکرد

دادستانی فرانسه با آزادی مشروط ژروم کرویل موافقت نکرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ژروم کرویل، کارمند سابق بانک سوسیته ژنرال فرانسه که باعث پنج میلیارد یورو زیان به این بانک شده بود، پس از رای مثبت یکی از قاضی های پرونده به آزادی مشروط او، با درخواست تجدید نظر دادستان مواجه شد.

حکم قاضی فرانسوی به آقای کرویل اجازه می داد، بقیه سه سال حبس خود را تحت شرایط خاصی در خارج از زندان بگذراند.