محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلاشها برای شمارش دقیق ببرهای وحشی و نجات آنها از خطر انقراض

تلاشها برای شمارش دقیق ببرهای وحشی و نجات آنها از خطر انقراض
نگارش از Euronews

ببر یکی از گونه هایی جانوری است که در معرض خطر انقراض قرار دارد. گفته می شود جمعیت ببرهای وحشی از سال ۱۹۰۰ تاکنون ۹۷ درصد کاهش یافته است.

طرفداران حفاظت از محیط زیست روز ۲۹ ژوئیه (هفتم مرداد) همزمان با «روز جهانی ببر» تلاش می کنند توجه مردم را به نجات نسل ببرها از خطر انقراض جلب کنند. دقیقا معلوم نیست که در حال حاضر چه تعداد ببر زنده در جهان وجود دارد، چهار سال پیش تخمین زده می شد که در کل جهان حدود ۳۲۰۰ قلاده ببر وجود داشته باشد.

اما جوزف واتاکاون، یکی از مسئولان صندوق جهانی حیات وحش می گوید که به دو دلیل این عدد تعداد دقیق ببرها نیست.وی می گوید: «این عدد در سال ۲۰۱۰ مطرح شد و در چهار سال گذشته اوضاع ممکن است، تغییر کرده باشد. دوم این که نمی دانیم این عدد رقم شمار واقعی ببرهاست، شمار واقعی ممکن است بیشتر بوده باشد و ممکن است کمتر بوده باشد، زیرا چند دولت و چند سازمان تلاش کرده اند که تعداد ببرها افزایش پیدا کند و یکی از مأموریتها این بود که در نوبت بعدی «سال ببر» در سال ۲۰۲۲ جمعیت ببرها دو برابر شود. اما اگر هر چند سال یکبار، جمعیت ببرها را اندازه نگیریم، هیچگاه نخواهیم دانست که به این هدف رسیده ایم یا نه.»

هند با استفاده از آخرین فناوریها تلاش می کند جمعیت ببر را تخمین بزند. به این منظور روی درختها و در مسیر معمول ببرها دوربین نصب شده است. این دوربین به حسگر
هایی مجهز است و هرگاه ببری پیدا شود، از آن عکس و فیلم می گیرد. چون الگوی نوارهای روی بدن ببرها با هم متفاوت و خاص هر ببر است، کارشناسان محیط زیست می توانند جمعیت ببرها را در برخی نواحی تخمین بزنند.

کارشناسان محیط زیست اینک اصرار دارند که کشورهای مختلف باید تلاشهای خود را در این زمینه بیشتر کنند و جمعیت ببرهای وحشی خود را بشمارند و دست کم تا دو سال آینده به رقم نسبتاً دقیقی برسند.

صندوق جهانی حیات وحش پیشتر برای نجات نسل ببرها از خطر انقراض، فراخوانی داده بود تا تعداد آنها در سال ۲۰۲۰ دو برابر شود. برای رسیدن به این هدف سال ۲۰۱۶ سال مهمی محسوب می شود.