خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا یک قرن بعد جنگ جهانی اول را فراموش نمی کند

نظرها
اروپا یک قرن بعد جنگ جهانی اول را فراموش نمی کند
اندازه متن Aa Aa

در بریتانیا، فرانسه و بلژیک یکصدمین سالگرد جنگ جهانی اول در صدر مراسم های سال ۲۰۱۴ میلادی قرار دارد. در حالی که مراسم ها در بریتانیا تا نوامبر سال ۱۹۱۸ ادامه یافت، بعدها در آلمان و بخاطر احساس گناهی که آلمان ها داشتند، جنگ جهانی دوم اهمیت یافت.

رودولف هربرت، خبرنگار اعزامی یورونیوز به لییژ بلژیک، محل برگزاری مراسم می گوید: “تجمع تعداد زیادی از مردم در مرکز لییژ نشان از اهمیت و ارتباط جنگ جهانی اول با زندگی امروزۀ آنان دارد. مردم می خواهند پیامی صریح به سیاستمداران بفرستند؛ پیام نمادین آشتی و صلح، آن چیزی که امروز در اینجا شاهدش بودیم، و آن اطمینان یافتن از اینکه اروپا دیگر شاهد جنگ ویرانگر دیگری همچون جنگ جهانی اول نباشد.”

خبرنگار یورونیوز می افزاید: “امروز اوضاع تغییر کرده است. امروزه ما کمتر از عاملان و مجرمان و قربانیان می گوییم، و معتقدیم این سیاستمداران اروپا بودند که درماندند و تاوان سیاستهای غلط آنان را میلیونها انسان با از دست دادن جانشان پرداختند.”