خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر ایتالیا از نوجوانان خواست در کشورخود بمانند

نظرها
نخست وزیر ایتالیا از نوجوانان خواست در کشورخود بمانند
اندازه متن Aa Aa

ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا، در آخرین روز اردوی تابستانی پیشاهنگان در حومه شهر پیزا حضور یافت.

آقای رنتزی در دوره نوجوانی عضو فعال پیشاهنگان بوده و همواره از حضور خود در این گروه به عنوان یک تجربه موفق یاد می کند.

یکی از نوجوانان درباره دیدار با آقای رنتزی گفت: «او از ما به خاطر این که به حرف های همدیگر گوش کردیم، تشکر کرد و گفت اعضای دولت ایتالیا نمی توانند این کار را بکنند. همه حرف می زنند اما به حرف همدیگر را گوش نمی کنند.»

نخست وزیر ایتالیا در جمع ۳۵ هزار پیشاهنگ این کشور گفت: «اگر کسی در ایتالیا درباره شما بگوید که فقط آینده این مملکت هستید، اشتباه کرده است. شما بخشی از زمان حاضر ایتالیا هستید. در کشورتان بمانید. اینجا را ترک نکنید. غیرممکن ها را بیرون بریزد. کشور زیبایی بسازید و اهمیت را بیشتر به کلمه بودن بدهید تا داشتن.»

ماتئو رنتزی ۳۹ ساله با همسرش انیز در دوران پیشاهنگی آشنا شده است.