خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واحد پولی و بیمۀ درمانی، از جمله مسائل مهم در بحث استقلال اسکاتلند

Access to the comments نظرها
واحد پولی و بیمۀ درمانی، از جمله مسائل مهم در بحث استقلال اسکاتلند
اندازه متن Aa Aa

اسکاتلند روز هجدهم سپتامبر، یک همه پرسی برای استقلال از بریتانیا برگزار می کند. در فاصلۀ یکماه مانده به همه پرسی در اسکاتلند بر سر استقلال این کشور باقی مانده و مباحث بسیاری دربارۀ ساختارهای کشور در صورت پاسخ مثبت به این تصمیم دولت مطرح است.

بر اساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته، در حدود 45 درصد از مردم اسکاتلند با استقلال کامل و جداشدن از بریتانیا موافق هستند و 55 درصد دیگر پاسخ داده اند که یا با این استقلال موافق نیستند و یا اینکه هنوز هیچ تصمیمی در این باره و رایی که خواهند داد، نگرفته اند.

یکی از مهمترین مسایلی که در مورد این همه پرسی و استقلال اسکاتلند مطرح است، آیندۀ اقتصاد این کشور نفت خیز و بویژه واحد پولی اسکاتلند در آینده است. دولت کنونی عنوان کرده که واحد ارزی پوند انگلستان را حفظ خواهد کرد اما برخی از احزاب از جمله حزب کارگر با این مساله مخالف هستند. در صورتیکه پارلمان بریتانیا اشتراک واحد پولی پوند از سوی اسکاتلند را رد کند، این کشور باید یک واحد ارزی جدید برای خود برگزیند.

بیمۀ اجتماعی و نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی نیز از دیگر مسایلی است که مباحث بسیاری را مطرح کرده است. طرفداران جدایی از بریتانیا از خدمات درمانی رایگان پس از اسکاتلند مستقل بر اساس قانون اساسی سخن می گویند. در مقابل، مخالفان استقلال اسکاتلند می گویند این یک دروغ از سوی دولت برای جذب آرای مردم است. هواداران طرح استقلال اسکاتلند از بریتانیا و در راس آنها، حزب ملی اسکاتلند می گوید رای آری مردم به این همه پرسی، از گسترش خصوصی سازی ممانعت خواهد کرد.

جوانان بالای 16 سال می توانند در این همه پرسی شرکت کنند و همین امر می تواند رای نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. موسسۀ نظرسنجی دانشگاه ادینبورگ می گوید بر اساس تحقیقاتی که انجام داده است، 52 درصد از جوانانی که حق رای دارند، با استقلال اسکاتلند از بریتانیا مخالفند. در صورتیکه میزان حضور رای دهندگان جوان بالا باشد، با توجه به این نظرسنجی ها، احتمال عدم موفقیت این همه پرسی زیاد است.

روری استوارت، یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا می گوید: “شاید هنوز متوجه این موضوع نشده ایم که این امر بزرگترین تصمیم سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در کشور ماست. حتی شاید بزرگترین اتفاق سیاسی در 300 سال اخیر باشد و سومین کشور بریتانیاست که قصد ترک و استقلال دارد. این پادشاهی متحد بریتانیاست که در حال تکه تکه شدن است.”

در صورتیکه استقلال اسکاتلند در نتیجۀ این همه پرسی عملی شود، نوع روابط با بریتانیا، سیستم دفاعی و نظامی اسکاتلند و همچنین حضور آن در اتحادیۀ اروپا و عضویت این کشور در پیمان های نظامی اروپایی از سوال های مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.