خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تله کام ایتالیا رقیب تلفونیکا برای تملک اپراتور «جی وی تی»

نظرها
تله کام ایتالیا رقیب تلفونیکا برای تملک اپراتور «جی وی تی»
اندازه متن Aa Aa

شرکت مخابراتی تلفونیکای اسپانیا در راه تملک اپراتور برزیلی جی وی تی متعلق به شرکت فرانسوی ویوندی رقیب پیدا کرده است.

به گزارش شبکه بلومبرگ شرکت مخابراتی تله کام ایتالیا به ویوندی مشارکت ۲۰ درصد در سرمایه خود معادل ۷ میلیارد یورو را پیشنهاد داده است. تله کام ایتالیا بدلیل مواجه بودن با مشکل بدهی های خود قادر به پرداخت پول نقد نخواهد بود.

مبلغ پیشنهادی تلفونیکا به ویوندی شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده است.

تله کام ایتالیا در نظر دارد در صورت تملک این اپراتور مخابراتی، آنرا با شعبه خود در برزیل ادغام کند.