خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا گروه داعش، کابوس القاعده را برای غرب تکرار خواهد کرد؟

نظرها
آیا گروه داعش، کابوس القاعده را برای غرب تکرار خواهد کرد؟
اندازه متن Aa Aa

گزارش تفصیلی

گروه اسلامگرای داعش، با قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، جنگ در این منطقه را وارد مرحلۀ جدیدی کرده است. بنظر می رسد با این قتل، خبرنگاران و شهروندان غربی از این پس، همانند شهروندان عراق و سوریه، هدف جنگی سلفی های داعش قرار بگیرند.

بعد از سقوط دولت صدام، بی ثباتی و هرج و مرج ناشی از شرایط بعد از جنگ، زمینه را برای فعال تر شدن گروه های اسلامی و القاعده در عراق فراهم کرد. داعش که با آغاز حملۀ آمریکا به عراق شکل گرفته بود، همراه با چند گروه اسلامگرای دیگر از جمله القاعدۀ عراق، شورای مجاهدین در این کشور را تشکیل داد.

در آن هنگام، این شورا توسط ابومصعب زرقاوی، رهبر القاعدۀ عراق هدایت می شد. وی خود را بعنوان سمبل مبارزه با غرب معرفی می کرد.

ابومصعب زرقاوی که توسط اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده منصوب شده بود، در سال ۲۰۰۶ و توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. این امر، همزمان با قوی تر شدن گروه اسلامگرای داعش بود که خود را بعنوان دولت اسلامی در عراق و شام معرفی می کرد.

رهبری این گروه را ابوبکر بغدادی، که گفته می شود یکی از خشن ترین سلفی های این منطقه است، به عهده دارد و در روز بیست و چهارم ژوئن ۲۰۰۱۴، پس از پیشروی در اکثر مناطق عراق، خود را خلیفۀ مسلمانان معرف کرد و نام ابراهیم را برای خود برگزید.

بیعت مسلمانان با وی بعنوان رهبر دولت اسلامی از سوی داعش واجب عنوان شده است. مسیحیان و ایزدی ها از سوی این گروه بعنوان کافر شناخته می شوند و در صورت عدم پذیرش اسلام، به قتل می رسند.

بنظر می رسد قوی تر شدن این گروه، همان سناریوی القاعدۀ افغانستان و طالبان را برای غرب تکرار خواهد کرد.

مقامات کشورهای اروپایی و آمریکا می دانند که تهدید این گروه اسلامگرای سلفی از مرزهای عراق و سوریه فراتر خواهد رفت و منافع آنها نیز هدف قرار خواهد داد. جذب نیروهای جوان برای مبارزه با غرب که از سوی این گروه تبلیغ می شود و با توجه به اینکه سرویس های اطلاعاتی غربی از پیوستن جوانان مسلمان متولد شده در غرب به این گروه خبر می دهند، شاهدی بر این ادعاست.

در اکثر ویدئوهای تبلیغاتی این گروه از جمله ویدئوی قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، فرد قاتل به زبان انگلیسی و با لهجۀ بریتانیایی سخن می گوید و نشان از حضور اعضای غربی در این گروه دارد.

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجۀ بریتانیا می گوید: “این مساله تنها مشکل عراق یا سوریه و یا حتی منطقه نیست. بلکه مشکل ما در اینجا یعنی بریتانیا و اروپا و شمال آمریکاست. اگر این گروه اسلامگرا بتوانند همانطور که می گویند استقرار دولت اسلامی را در عراق و سوریه عملی کنند، از آن بعنوان پایگاهی برای حمله به منابع غرب و کشورهای غربی استفاده خواهند کرد.”

به همین دلیل است که کشورهای غربی به کمک دولت عراق و مبارزان کرد این کشور که با اسلامگرایان سلفی داعش می جنگند، آمده اند و با بمباران مواضع این گروه، سعی می کنند از پیشروی بیشتر آنها جلوگیری کنند.

شکست دادن داعش، همانند دیگر گروه های اسلامگرا از جمله القاعده، آسان نیست. دولت آمریکا پس از بیش از ۱۰ سال با استفاده از تمامی امکانات اطلاعاتی و نظامی، توانست اسامه بن لادن، رهبر القاعده را به قتل برساند. با اینحال، القاعده نه تنها ضعیف تر نشده بلکه مناطق تحت نفوذ خود را نیز افزایش داده است.

صحنه های سربریدن گروگان ها و خبرنگاران غربی برای توقف حملات آمریکا یا تعویض زندانی های القاعده، برای اشاعۀ رعب و وحشت، یکی از ابزارهایی است که استفاده می شود و این تهدیدها به همین جا متوقف نخواهد شد.

حملات انتحاری و بمبگذاری در اماکن عمومی و دولتی در کشورهای غربی، یکی از تهدیدهایی است که همچون شمشیر داموکلس بر بالای سر کشورهای غربی آویزان است و برای متوقف کردن آنها از سوی القاعده و هر گروه دیگر سلفی استفاده خواهد شد.