خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود سی کامیون حامل کمکهای بشردوستانه روسیه به اوکراین

ورود سی کامیون حامل کمکهای بشردوستانه روسیه به اوکراین
اندازه متن Aa Aa

اولین کامیونهای حامل کمکهای بشر دوستانه روسیه برای مردم جنگزده اوکراین، پس از یک هفته معطلی در مرز دو کشور، از پست مرزی دونتسک عبور کردند.

بنابر گزارشها، هم اکنون سی کامیون در یک منطقه حائل مرزی میان دو کشور هستند.

ده روز پیش، 260 دستگاه کامیون حامل این کمکهای بشر دوستانه مسکو را به مقصد مناطق شرقی اوکراین ترک کرده بودند.

لوران کورباز، مدیر بخش اروپا و آسیای میانه کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این باره گفت: “مطابق قوانین بشر دوستانه بین المللی، تمام طرفهای درگیر می بایست امنیت پرسنلی که در این زمینه فعالیت دارند و بخصوص کسانی که آرم صلیب سرخ را دارند، تامین کنند.”

دولت اوکراین و متحدان غربی آن، نگران از محتوای این محموله، تاکنون مانع ورود آن به این کشور می شدند.