خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلمان بدنبال پولهای ناپدید شده دوران فروپاشی دیوار برلین

نظرها
آلمان بدنبال پولهای ناپدید شده دوران فروپاشی دیوار برلین
اندازه متن Aa Aa

یک نهاد آلمانی مسئول مدیریت امور مالی مربوط به دوران جمهوری دموکراتیک آلمان علیه بانک سوییسی «ژولیوس بائر» در زوریخ اقامه دعوی کرده است.

این نهاد مدعی است بانک ژولیوس بائر به ارزش کنونی، معادل ۱۳۵ میلیون یورو متعلق به آلمان را که از زمان جمهوری دموکراتیک آلمان در این بانک سپرده شده بود، بازپرداخت نکرده است.

از بیست سال گذشته دولت آلمان در پی بازگرداندن میلیونها یورو پول به خزانه خود است که در دوران فروپاشی دیوار برلین ناپدید شدند. پیش از این نیز در این رابطه دولت آلمان در دعوایی علیه یک بانک سوییسی پیروز شد و موفق به دریافت ۲۵۴ میلیون یورو گردید.