خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتظار برای معرفی کابینه جدید فرانسه در روز سه شنبه

نظرها
انتظار برای معرفی کابینه جدید فرانسه در روز سه شنبه
اندازه متن Aa Aa

یک روز پس از جنجال هایی که به استعفای دولت فرانسه انجامید، مانوئل والس، نخست وزیر روز سه شنبه اعضای کابینه جدید را معرفی خواهد کرد.

ارنو مونتبور، وزیر اقتصاد با انتقادهایش به برنامه های اقتصادی دولت و همچنین برنامه ریاضتی آلمان برای منطقه یورو، روز دوشنبه باعث استعفای دولت شد.

ترمیم کابینه در روز سه شنبه، آخرین شانس فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه برای نجات ریاست جمهوری اش توصیف شده است.

ارنو مونتبور، وزیر اقتصاد فرانسه روز دوشنبه در انتقاد از دولت گفت: «همه دنیا مصرانه از ما می خواهد که سیاست های بی معنی و پوچ ریاضتی را متوقت کنیم، سیاست هایی که به فشار به منطقه پولی یورو، رکود اقتصادی و بزودی به تورم منفی خواهد انجامید.»

این رویدادها عدم همراهی ارنو مونتبور وزیر اقتصاد، بنوآ امو، وزیر آموزش ملی و اورلی فیلیپتی، وزیر فرهنگ با دولت جدید را در پی داشته است.

از دست دادن ارنو مونتبور به معنای از دست دادن حمایت بخش مهمی از سوسیالیست های داخل حزب سوسیالیست فرانسه است. این در حالی است که دولت در خارج از حزب سوسیالیست، حامیان کمتری دارد.

با توجه به محبوبیت هفده درصدی آقای اولاند بر اساس آخرین نظرسنجی ها، اکنون پرسش بزرگ رویاروی فرانسوا اولاند آن است که آیا او باز می تواند اکثریت پارلمان را با خود داشته باشد؟