محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موتورهای پرنده جایگزینی برای چرخبالها

موتورهای پرنده جایگزینی برای چرخبالها
نگارش از Euronews

چند دهه پیش تصور کردن آنچه امروز به واقعیت بدل شده تنها در داستانهای خیالی مانند جنگ ستارگان امکان پذیر بود. هاور بایک یا موتورهای پرنده را پیشتر تنها در کارتونها و فیلمها دیده ایم اما امروز در انگلستان عده ای از مهندسان موفق شده اند تا مدلی از این موتورهای پرنده را با ۴ بال طراحی کنند.

کریس مالوی، مدیر این پروژه می گوید: “با ساخت این موتورهای پرنده از دوبال یک هلی کوپتر به وسایل نقلیه ای با چهار بال نزدیک می شویم. چرا که فناوری پیشرفت زیادی کرده است و موتورهای قویتر برای چرخاندن این بالها وجود دارد. این طرح جدید هم عملکرد بهتری دارد و هم ارزانتر است.”

مالوی و دوستانش موفق شده اند مدلی ابتدایی از این موتورهای پرنده را که ابعاد آن یک سوم اندازه واقعی این موتورها در آینده خواهد بوده، به عرصه تولید برسانند. آنها برای تامین هزینه پروژه هایشان مدلهای کوچکتر را بفروش گذاشته اند تا بتوانند در آینده مدلهایی با ابعاد واقعی تولید کنند.

کریس مالوی، مدیر این پروژه می گوید: “تفاوت موتورهای پرنده با هلی کوپتر اینست که این موتورها می توانند در میان درختان براحتی پرواز کنند. اینجا ما بسیاری از مشکلات یک چرخبال را از بین برده ایم. همزمان بالها محافظت شده اند و آسیبی به محیط اطراف نمی رسانند. موتور این دستگاه بسیار ساده است، ساده تر و مطمئن تر. می توانیم این موتورها را مدلهای پیشرفته ای بدانیم که ضعف عملکردی یک چرخبال را ندارند.”

این موتورهای پرنده که اندازه های کوچکتری از مدلهای اصلی دارند می توانند به امدادگران در عملیات نجات کمک کنند.