خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بینی دراز فیل، حساس ترین شامه دنیا

بینی دراز فیل، حساس ترین شامه دنیا
اندازه متن Aa Aa

فیلها، تنها درازترین بینی دنیا را ندارند بلکه، صاحب حساس ترین شامه دنیا هم هستند. تحقیات جدید دانشگاه توکیو نشان می دهد که فیل های آفریقایی بیشترین و متنوع ترین ژن های گیرندگی بویایی را در مقایسه با حیوانات دیگر دارند. فیل های آفریقایی بخاطر این امتیاز قادرند طیف وسیعتری از بوها را تشخیص دهند.

بر اساس تحقیقات دانشمندان ژاپنی، ژن های مربوط به گیرنده بویایی فیل از نظر تعداد از بقیه حیوانات بیشتر است و این باعث می شود که حس بویایی این حیوان پنج برابر بیشتر از انسان باشد.

“یوشی هیتو نیمورو” در این گزارش علمی می گوید پس از تحقیق بر روی سیزده جانور مهره دار از قبیل ماهی، موش و آدم به این نتیجه رسیده است که فیل با داشتن نزدیک به دوبرابر گیرنده های حسی پس از گاو، در صدر جدول قرار دارد. نیمورا سپس سه ژن را که بین مهره داران از جمله انسان مشترک می باشد، جدا کرده است.

“نیمورا” می گوید: “با مقایسه اختلاف میان ژنهای بویایی انواع حیوانات ، کشف کردیم که چه ژن هایی میان آنها مشترک است و کدامیک مخصوص یک حیوان خاص است.”

ژنهای مشترک در روند تکامل حفظ شده اند وعملکرد مهمی دارند ولی زیاد شدن ژنها در بعضی از حیوانات، به ویژگی محیطی آنها مربوط است.”

تحقیقات بیشتر نشان داده است که دو ژن از بین سه ژن مشترک عملکردی بیش از بویایی دارند. بنا بر یک گزارش منتشر شده جداگانه توسط یک محقق دیگر، این دو ژن در حداقل شانزده عضو بدن انسان وجود دارند به گفته نیمورا، آخرین ژن هنوزبرای پژوهشگران یک معمای حل نشده باقی مانده است.

حس بویایی در پیداکردن غذا، جفت گیری و تشخیص دشمن بسیار مهم است اما این حس در میمون و انسان که از قدرت بینایی خود در این زمینه استفاده می کنند، گسترش نیافته است.

فیل های آفریقا حدود دوهزار نوع مختلف ژن بویایی دارند. یعنی بیشتر از دو برابر آنچه در سگ یافته شده ( ۸۱۱ ) و پنج برابر بیش از ژنهای بویایی انسان(۴۰۰).