خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلفونیکای اسپانیا در آستانه خرید اپراتور «جی وی تی» متعلق به ویوندی

نظرها
تلفونیکای اسپانیا در آستانه خرید اپراتور «جی وی تی» متعلق به ویوندی
اندازه متن Aa Aa

در رقابت برای تملک اپراتور برزیلی«جی وی تی» متعلق به شرکت فرانسوی ویوندی به نظر می رسد شرکت تلفونیکای اسپانیا به پیروزی نزدیک شده است.

مدیران ویوندی روز پنجشنبه اعلام کردند با مقامات تلفونیکا وارد مذاکرات اختصاصی شده اند.

شرکت تلفونیکای اسپانیا برای تملک جی وی تی ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو پیشنهاد کرده بود. مبلغ پیشنهادی رقیب تلفونیکا یعنی شرکت مخابراتی تله کام ایتالیا مبلغ هفت میلیارد یورو اعلام شده بود.

پیش از این ویوندی شرکتهای مخابراتی وابسته به خود، از جمله «اس اف آر» و مراکش تله کام را به فروش رسانده بود.