خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انقباض اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴

نظرها
انقباض اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴
اندازه متن Aa Aa

برای اولین بار طی یک سال گذشته روند رشد اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ کند شده است. موسسه مطالعات اقتصادی آلمان موسوم به ای فو، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال را نیز نزدیک به صفر پیش بینی کرده است.

بدین ترتیب در سه ماهه دوم سال تولید ناخالص داخلی این کشور دو دهم درصد دچار افت شده است. در زمان مشابه در سال ۲۰۱۳ اقتصاد آلمان ۰.۸ درصد رشد داشته است.

صادرات، موتور اقتصاد آلمان نیز در زمان مشابه ۰.۲ درصد افت دارد که یکی از عوامل افت رشد اقتصادی این کشور معرفی می شود.

روبرت هالور، کارشناس اقتصادی از بادر بانک آلمان می گوید: «ما شاهد یک جنگ ژئوپلتیکی علیه سیاستهای پولی هستیم. بعد ژئوپلتیکی موضوع، بسیار خطرناک است زیرا مربوط به اقتصاد آلمان و اروپا می شود و موجب نگرانی آنهاست. اروپا درنظر دارد این هفته نیز درباره اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه تصمیم بگیرد.»

انقباض رشد اقتصادی قدرتمندترین اقتصاد حوزه پولی یورو مربوط به افت میزان سرمایه گذاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ می شود. میزان سرمایه گذاری در این زمان ۲.۳ درصد تنزل پیدا کرده است.