خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح ساخت فرودگاه جدید لندن کنار گذاشته شد

نظرها
طرح ساخت فرودگاه جدید لندن کنار گذاشته شد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

طرح ساخت فرودگاهی جدید در لندن از سوی دولت بریتانیا رد شد. این پیشنهاد را شهرداری لندن ارائه کرده بود ولی کمیسیون فروگاههای بریتانیا آن را گران و طرحی پیچیده تشخیص داد. قرار است که سال آینده میلادی برای توسعه فرودگاه های هیترو و گتویک در این شهر تصمیم گرفته شود.

بوریس جانسون، شهردار لندن، از ان تصمیم کمیسیون یاد شده، بشدت انتقاد کرد.