خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا جدایی از بریتانیا، هویت اسکاتلندی را تغییر می کند؟

نظرها
آیا جدایی از بریتانیا، هویت اسکاتلندی را تغییر می کند؟
اندازه متن Aa Aa

استقلال اسکاتلند از بریتانیا قطعا تبعات بسیاری برای هر دو طرف خواهد داشت اما یکی از موضوعات مهم، تاثیر این امر بر هویت اسکاتلندی در میان مردم مناطق مختلف اسکاتلند است. این سرزمین بیش از ۳۰۰ سال عضو پادشاهی بریتانیا بوده است با این حال، فرهنگ و سنت های مستقل از بریتانیای کبیر دارد.

برخی از کسانی که با جدایی اسکاتلند مخالف هستند، می گویند ماندن در پادشاهی بریتانیا مانع از داشتن هویت اسکاتلندی و حفظ این هویت نمی شود.

ران کووی، که یکی از طرفداران جنبش “باهم بودن بهتر است“، با مخالفت از جدایی از بریتانیا می گوید: “اسکاتلندی ها هویت خود را دارند. ما همیشه هویت و سنت های خودمان را داشتیم و همیشه هم اسکاتلندی خواهیم ماند اما همزمان بخشی از پادشاهی بریتانیا هستیم و فکر می کنم که باید همینطور بماند.”

یکی دیگر از مسائل مطرح شده، تاثیرات اقتصادی این جدایی بر صنعت ویسکی سازی اسکاتلند است که دومین محصول صادراتی این سرزمین بعد از انرژی است. بیش از ۳۵ هزار نفر در صنعت ویسکی سازی اسکاتلند اشتغال دارند و از خود می پرسند در صورت جدایی و استقلال از بریتانیا، آیا خللی در این صنعت ایجاد خواهد شد؟

دیوید ویلیامسون، یکی از اعضای اتحادیۀ تولید کنندگان ویسکی با بیان اینکه ویسکی اسکاتلند از جنگ های زیادی زنده بیرون آمده است، می گوید: “بیش از ۵۰۰ سال است که اسکاتلند ویسکی تولید می کند، با اینحال این تصمیم بزرگی است.”

تولید کنندگان این مشروب پرطرفدار بازار این محصول را می شناسند و می گویند نتیجۀ این همه پرسی نمی تواند صنعت ویسکی سازی اسکاتلند را خیلی تحت تاثیر قرار دهد.

خانوادۀ آلن مک کنوشی، سابقه ای دویست ساله در تولید این محصول دارد و نگران آیندۀ این صنعت نیست. وی می گوید نتیجۀ همه پرسی تاثیری نخواهد داشت و اضافه می کند :“ممکن است به دلیل تبلیغات اسکاتلند در سراسر جهان، فروش این محصول را ارتقا دهد. مطمئن هستم که دوستان و همکاران انگلیسی من، اسکاتلند و ویسکی ما را تحریم نخواهند کرد.”

در جزیرۀ “شتلند” که در شمالی ترین نقطۀ آبهای تحت نفوذ اسکاتلند واقع است، مردم در برابر سوال هویت و فرهنگ اسکاتلندی، واکنش متفاوتی نشان می دهند. این منطقه محل استخراج نفت دریای شمال و منبع تامین بخش مهمی از بودجۀ بریتانیا و اسکاتلند است اما مردم خود را کمتر وابسته به این دو سرزمین می دانند.

سانی پیریست، صاحب یک بار در این جزیره می گوید: “اینجا اسکاتلندی های زیادی زندگی نمی کنند و سنت های اسکاتلندی هم وجود ندارد. افراد کمی لباس سنتی اسکاتلند یا چیزهایی شبیه به آن را به تن می کنند. به نظر نمی رسد که ما ارتباطی با چیزهای اسکاتلندی داشته باشیم.”

طبقۀ کارگری و متوسط اسکاتلند نیز نگاه متفاوتی به مساله استقلال این سرزمین دارد. برای این طبقه که بخش قابل توجهی از آن را مهاجران تشکیل می دهند، هویت اسکاتلندی اهمیت بیشتری دارد. طی تحقیقات صورت گرفته، ۹۴ درصد از مهاجران این سرزمین که نسبت به بریتانیا مهاجرپذیرتر است، بیشتر از مناطق دیگر با هویت و فرهنگ اسکاتلندی آمیخته اند.

اولگا، یکی از شهروندان گلاسگو که لهستانی الاصل است، می گوید: “من با جدایی اسکاتلند موافق هستم چرا که به اتحادیۀ اروپا علاقه زیادی دارم. فکر می کنم اسکاتلند به طور مستقل بهتر می تواند جزیی از اتحادیۀ اروپا باشد تا اینکه در قالب بخشی از بریتانیا عضو این اتحادیه بماند. اگر جزیی از بریتانیا بمانیم، این خطر وجود دارد که همراه با این کشور از اتحادیۀ اروپا خارج شویم.”

هر دو طرف مخالف و موافق این استقلال، قوای خود را برای رسیدن به هدف ماندن یا جدایی از بریتانیا، متمرکز کرده اند. تغییرات زیادی در نتیجۀ این تصمیم، در بریتانیا و منطقه به وجود خواهد آمد.