خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایتخت اسکاتلند، یک روز قبل از همه پرسی استقلال

نظرها
پایتخت اسکاتلند، یک روز قبل از همه پرسی استقلال
اندازه متن Aa Aa

در آخرین روز تلاشها برای جلب نظر مردم اسکاتلند، الیسدر سنفورد با جوانا گیل، گزارشگر یورونیوز از ادینبورگ مصاحبه کرد.

الیسدر سنفورد: جوانا، از حال و هوای حاکم بر شهر با ما بگو.

جوانا گیل: جو حاکم بر اینجا بسیار تبدار است. کمتر از 24 ساعت به آغاز همه پرسی زمان باقی مانده است. به همین دلیل فعالان انتخاباتی در هر دو طرف آخرین تلاشهای خود را به کار می بندند تا افرادی را که هنوز تصمیم نگرفته اند به طرف خود جلب کنند. من با چند نفر امروز صحبت می کردم که هنوز با تبلیغات هیچ یک از دو گروه قانع نشده اند. ما روز بسیار فشرده ای را در پایتخت اسکاتلند در پیش رو داریم. برای هر دو طرف.

الیسدر سنفورد: کمتر از 24 ساعت مانده به رای گیری، چند نفر هنوز تصمیم نگرفته اند؟

جوانا گیل: به گفته کارشناسان بین هشت تا ده درصد افراد واجد شرایط برای رای دادن، هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند. اینها همان دسته ای هستند که رایشان سرنوشت ساز است. چرا که نظرسنجیها نشان می دهد که 51 درصد مخالف استقلال اسکاتلند هستند و 49 درصد حامی استقلال هستند. رقابت همچنان شانه به شانه پیش می رود. نظرسنجیها نشان می دهند که افرادی که هننوز تصمیم نگرفته اند می توانند نتیجه آرا را عوض کنند و اغلب آنها زنان هستند. از طرفی زنان رای دهنده معمولا کمتر اهل ریسک پذیری هستند. آنها نمی خواهند در مسائلی مانند واحد پول ریسک کنند. یا در مسائلی مثل نظام خدمات درمانی. به همین دلیل آنها ممکن است به طرف رای نه تمایل پیدا کنند. اما در این مرحله واقعا نمی توانیم با قطعیت چیزی را بگوییم. من با هر کارشناسی که صحبت می کردم، فقط می توانست درباره نتیجه همه پرسی حدس بزند.

الیسدر سنفورد: آیا حس تاریخ سازی در این رخداد وجود دارد؟ این که اگر نتیجه همه پرسی هر چه باشد، راه بازگشت نیست. این رایی است که هر کس فقط یک بار در طول عمر خود می تواند بدهد. رایی که چهره کشور، چهره اسکاتلند و بریتانیا را برای همیشه عوض می کند.

جوانا گیل: القای چنین حسی هدف رهبران دو سوی همه پرسی است. دیوید کامرون، سخنرانی احساسی داشت و به مردم گفت که آری به استقلال منجر به جدایی و طلاق تلخ اسکاتلند می شود. او نزدیک بود که گریه کند. به طور مشابه الکس ساموند، وزیر اول اسکاتلند گفت که راه برگشتی وجود ندارد و این بختی است که در اختیار یک نسل قرار گرفته است تا نظر خود را درباره استقلال کشور ثبت کند. او مدت زیادی با حزب ملی اسکاتلند بوده است و برای رسیدن به چنین نقطه ای زمان زیادی صرف کرده است. به همین دلیل حس تاریخ سازی بزرگی بر این همه پرسی حاکم است. اسکاتلندیها بخوبی از این موضوع آگاه هستند و به نظر من به همین دلیل هنوز شمار زیادی از مردم اسکاتلند تصمیم قطعی نگرفته اند. حتی خیلی ها می گویند که رای نمی دهند، چرا که به نظر آنها رای دادن مسئولیت سنگینی را به دوش آنها می گذارد.