محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هدایت هواپیما با قدرت ذهن

euronews_icons_loading
هدایت هواپیما با قدرت ذهن
نگارش از Euronews

دانشمندان آلمانی دانشگاه های فنی مونیخ و برلین، سیستمی را ایجاد کرده اند که به فرد اجازه می دهد با قدرت ذهنی هواپیما براند. دانشمندان با کمک هفت خلبان که برخی از آنها تجربه پرواز نداشتند، نشان دادند چگونه می توان با این سیستم هواپیما را با دقت بسیار زیاد هدایت کرد.

این سیستم از یک کلاه، شامل دهها الکتروانسفالوگرام تشکیل شده است که قادر به خواندن سیگنال های الکتریکی مغز و تبدیل آنها به دستورهای کامپیوتری است.

برای مثال، اگر خلبان «تصور می کند» که اهرم فرمان را به سمت چپ خم می کند، اهرم بدون تماس دست خلبان به سمت چپ خم می شود.

تورستان زاندر، پژوهشگر دانشگاه فنی برلین می گوید: «هدف اصلی پژوهش ما کمک به افرادی است که معلولند، افرادی که فرصت استفاده از یک سیستم، رایانه و هواپیما را ندارند. شاید در آینده ای دور موفق شویم استفاده از این سیستم را برای افراد به شدت فلج امکان پذیر کنیم. از طرف دیگر شخصا در این سیستم پتانسیل بزرگی برای افراد سالم می بینم. برای مثال پزشک، هنگام عمل جراحی می تواند با رایانه بدون استفاده از دست هایش تعامل کند.»

به گفته دانشمندان آلمانی، کنترل مغزی باعث آسانتر شدن پرواز خواهد شد. این سیستم که حجم کاری خلبان را کم می کند باعث امن تر شدن پرواز می شود. از طرف دیگر آزادی حرکت خلبان ها در اتاق فرمان را بیشتر می کند.

این اولین باری نیست که از کنترل مغزی برای پرواز استفاده می شود. سال گذشته در آمریکا یک هلیکوپتر توسط کنترل مغز پرواز کرد.