خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیمان بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا

نظرها
پیمان بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا
اندازه متن Aa Aa

قرار است پس از یکسال مذاکره، روز جمعه؛ بیست و ششم سپتامبر، نهایی شدن تنظیم قرارداد بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا در کنفرانس سران اتاوا اعلام شود.

اکنون همه نگرانیها متوجه قرارداد بازرگانی آزاد میان اتحادیه و آمریکاست که بنا به برخی گزارشها راه کالاهای ناخواسته آمریکایی به اروپا را باز خواهد کرد.

یک نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها می گوید: “در این موافقتنامه، بندهایی در مورد سرمایه گذاری وجود دارد که به شرکتها اجازه می دهد اگر تصمیمات دولتی به منافع آنها لطمه بزند، آنرا به دادگاه بکشند. برای مثال، یک شرکت آمریکایی از دولت (خودمختار) کبک (در کانادا) مبلغ دویست و پنجاه میلیون دلار ادعای غرامت کرده است چون کبک به این شرکت اجازه استخراج گاز از سنگهای رسی (گاز شیل) را نداده است.”

اما، برخی دیگر از نمایندگان پارلمان معتقدند که اینگونه اختلاف نظرات در بازرگانی بین المللی معمول است که نتیجه آن اصلاح جزئیات موافقتنامه هاست.

یک نماینده پارلمان از حزب لیبرال می گوید: “تصور نمی کنم در متن موافقتنامه تغییری داده شود. به اینگونه بحث و جدلها نیازمندیم تا وکلا بتوانند با توجه به جنبه های قانونی آن، جزئیات توافقها را اصلاح کنند، اما تصور نمی کنم مذاکرات بار دیگر از سر گرفته شود. این مذاکرات پیچیده سالها بطول انجامیده است…. پارلمان باید قبل از تصویب، متن نهایی آنرا ببیند.”

متن این موافقتنامه که باید از طرف بیست و هشت عضو اتحادیه و پارلمان اروپا تصویب شود، تا سال 2016 بمرحله عمل در نخواهد آمد.