خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان در هنگ کنگ سه شنبه شب در خیابانها ماندند

نظرها
معترضان در هنگ کنگ سه شنبه شب در خیابانها ماندند
اندازه متن Aa Aa

معترضان در هنگ کنگ بدون توجه به خواسته رئیس دولت این سرزمین، سه شنبه بعد از ظهر هم در خیابانهای مرکز ماندند.

رهبران هنگ کنگ از سازمان دهندگان جنبشی که مرکز این سرزمین را به حالت نیمه تعطیل کشانده است خواستند که دست از تظاهرات بکشند.

رهبر دانشجویان معترض می گوید: «رئیس دولت هنگ کنگ منتظر دستور دولت پکن است که بر اساس آن عمل کند زیرا کنترل امور کاملا از دست او خارج شده است.»

از سه روز قبل هزاران نفر از مردم هنگ کنگ که اغلب آنها جوانان و دانشجویان هستند، در خیابانهای مناطق مختلف شهر هنگ کنگ تحصن کرده و خیابانها را بسته اند. اعتراضها باعث تعطیلی شماری از بانکها، فروشگاهها و مدرسه ها شده است.

خواسته اصلی معترضان، اعطای حق انتخاب مستقیم رهبر هنگ کنگ به وسیله مردم است، حقی که هم اکنون در اختیار دولت چین است.

چان یینگ لیونگ، رئیس دولت محلی هنگ کنگ که منصوب دولت چین است، از سازمان دهندگان اعتراضها برای اشغال مرکز خواسته بود که طبق قول خود عمل کنند و فورا جلوی این جنبش را بگیرند. او گفت که هر تغییری در نظام انتخاباتی باید از طریق کمیته انتخاباتی اعمال شود و نه از طریق مردم.

رهبران معترضان، گفته اند که به اعتراضهای خود ادامه می دهند و فقط اجازه می دهند که خودروهای امدادرسان از میان تظاهرکنندگان عبور کنند.

هنگ کنگ تا هفده سال قبل مستعمره بریتانیا بود و در آن سال با پایان گرفتن پیمان پیشین به چین پیوست. چین وعده داده بود که هنگ کنگ بر اساس اصل «یک کشور، دو سیستم» اداره خواهد شد.

شش سال قبل دولت چین گفته بود که ممکن است اجازه برگزاری انتخابات مستقیم را در سال 2017 به هنگ کنگ اعطا کند و حالا معترضان خواهان محقق شدن این وعده هستند.

روز سه شنبه خیابانهای مرکز هنگ کنگ نسبت به روزهای قبل خلوت تر بود، اما با نزدیک شدن به روز اول اکتبر که روز ملی چین است، بر شمار حاضران در خیابانها هر لحظه اضافه می شود.