خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روند رضایت بخش پیشرفت پروژه های المپیک ریودو ژانیرو

Access to the comments نظرها
روند رضایت بخش پیشرفت پروژه های المپیک ریودو ژانیرو
اندازه متن Aa Aa

کمیته بین المللی المپیک از روند آماده سازی تاسیسات مورد نیاز برای بازی های المپیک سال ۲۰۱۶ ابراز رضایت کرد.

این مطلب در پی هفتمین بازدید اعضای این کمیته از تاسیسات در حال ساخت در ریودو ژانیرو اعلام شد.

در جریان این بازدید سه روز اعضای کمیته بین المللی المپیک با دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل نیز دیدار کردند.

نماینده کمیته بین المللی المپیک در این مورد می گوید: “ما می خواستیم مطمئن شویم که نگرانی که خواب راحت را از ما بگیرد وجود نخواهد داشت. با اینحال ما در مرحله مهمی قرار داریم و بسیاری کارها باید انجام شود و این دقیقا کاری است که کمیته های برگزاری بازی های قبلی المپیک نیز آن را انجام داده اند.”

اعضای کمیته بین المللی المپیک، پیشتر در ماه مارس هم بازدیدی از پروژه ها داشتند و در آن زمان از برگزار کنندگان خواسته بودند تا در آماده سازی پروژه ها شتاب بیشتری به خرج دهند. آنها خواستار همکاری بیشتر دولت برزیل و تامین هزینه های لازم برای این پروژه ها شده بودند.