خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض بازنشستگان آتن به سیاست های دولت ساماراس

Access to the comments نظرها
اعتراض بازنشستگان آتن به سیاست های دولت ساماراس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

بازنشستگان در آتن، روز پنجشنبه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان دست به اعتراض زدند.

آنان، خشمگین از قصد دولت در کاهش حقوق و افزایش مالیاتها، در مرکز آتن تجمع و به سوی دفتر نخست وزیر راهپیمایی کردند.