خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیش بینی بانک مرکزی فرانسه درباره رشد اقتصادی این کشور

نظرها
پیش بینی بانک مرکزی فرانسه درباره رشد اقتصادی این کشور
اندازه متن Aa Aa

آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه سوم سال ۱۴ نوامبر سال جاری منتشر خواهد شد.

پیش از انتشار این آمار و ارقام بانک مرکزی فرانسه روز چهارشنبه پیش بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در زمان یاد شده ۰.۲ درصد باشد.

برآورد بانک مرکزی فرانسه از اوضاع اقتصادی این کشور نشان می دهد که شاخص فعالیتهای صنعتی اندکی کاهش یافته اما شاخص بخش خدمات ثبات خود را حفظ کرده است.

از سوی دیگر پیش بینی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه درباره اوضاع اقتصادی با بانک مرکزی تفاوت دارد. این موسسه رشد اقتصادی دومین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه سوم سال را تنها ۰.۱ درصد ارزیابی کرده است.