خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اقتصاد اروپا در رکود؛ گفتگو با دانیل گروس

نظرها
اقتصاد اروپا در رکود؛ گفتگو با دانیل گروس
اندازه متن Aa Aa

اروپا همچنان با رکود اقتصادی روبروست. دانیل گروس، مدیر مرکز مطالعات اروپایی در پاسخ به این سئوال که دو کشور بزرگ اروپایی، فرانسه و آلمان برای ترغیب رشد اقتصادی اروپا چه باید بکنند گفت:

“در آلمان، میزان تقاضا، و در فرانسه این مقدار عرضه و تولید است که باید افزایش یابد. متاسفانه در فرانسه مخالفت سیاسی بسیاری با آنچه آلمان اصلاحات اساسی می خواند، وجود دارد. دولت مایل به افزایش هزینه ها نیست، خریدار مایل به مصرف نیست و شرکتها دلیلی برای سرمایه گزاری نمی بینند. این به معنی فلج در چرخه اقتصاد کشور است.”

از سال 2007 تاکنون شاخص دیون ملی ایتالیا، یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا رو به افزایش بوده است. در سال گذشته این مبلغ به یکصد و سی و هفت درصد یعنی نزدیک به دو برابر سطح مجاز رسید. ایتالیا برای حل مسئله چه گزینه هایی دارد؟

دانیل گروس: “در حال حاضر این مسئله عمده ای نیست زیرا نرخ بهره پایین است، اما دولت ایتالیا میداند که باید مواظب باشد. کسری بودجه ایتالیا از فرانسه کمتر است و مراقب است که تنها آن وجوهی را مصرف کند که از بابت بهره های کمتر بدست میاورد.”

ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا قصد دارد یک طرح سرمایه گزاری به مبلغ سیصد میلیارد یورو را از تصویب اعضای اتحادیه بگذراند. آیا این طرح، اقتصاد اروپا را نجات خواهد داد؟

دانیل گروس: “همین مسئله یعنی رکود اقتصادی را حدود بیست سال پیش داشتیم. آن زمان هم طرحی مشابه با مبلغی مشابه با تبلیغات سیاسی بسیار عرضه شد. در آخر امر، آن طرح به بهبود شبکه های ترابری اروپا در طول بیست سال محدود شد. نتیجه آنکه میتوان آن نتیجه را از طرح کنونی هم انتظار داشت.”

کشورهای عضو منطقه یورو، بر حسب قوانین اتحادیه اروپا موظفند کسری بودجه اشان را در حد سه درصد تولید ناخالص ملی محدود کنند، در غیر این صورت از طرف مدیریت اتحادیه جریمه می شوند.