خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اتحادیه اروپا دارای ذخایر کافی گاز است

نظرها
اتحادیه اروپا دارای ذخایر کافی گاز است
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا نتیجه ارزیابی در مورد آسیب پذیری اروپا در صورت قطع شش ماه صادرات گاز روسیه به کشورهای عضو را منتشر کرده است. اتحادیه اروپا سالیانه به چهارصد و پنجاه میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد که یکصد و بیست و پنج میلیارد متر مکعب آنرا از روسیه می خرد.

گونتر اوتینگر، کمیسر اتحادیه در امور سوخت و انرژی گفت :“ذخایر ما از همیشه بیشتر است. در عین حال، خط لوله ها و ترمینالهای جدیدی ایجاد کرده ایم. در حال حاضر، نسبت به پنج سال پیش، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم.”

با وجود این، برخی ناظران معتقدند که روند صادرات گاز روسیه به اروپا می تواند به دو دلیل در آینده نزدیک مختل شود: یکی بخاطر آنکه اوکراین از سهم اروپا برای تامین نیازهای خود کم کند، و دیگری کاهش صادرات روسیه در نتیجه ادامه بحران اوکراین.

اتحادیه اروپا نیمی از گاز صادراتی روسیه را از طریق خاک اوکراین دریافت می کند.

اوکراین سالیانه به پنجاه میلیارد متر مکعب گاز نیازمند است که تا تابستان گذشته، سی میلیارد متر مکعب آنرا از روسیه تامین می کرد. در حال حاضر ذخایر گاز اوکراین به این کشور اجازه می دهد تا بهار آینده تنها پنج تا ده میلیارد متر مکعب کمبود داشته باشد که اتحادیه اروپا امیدوار است بتواند آنرا جبران کند.

در صورت ادامه وضع، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود اضافه بر ذخایرش، نایزهای خود را با بهای بالاتر از دیگر منابع تامین کند.