خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خوشحالی ساکنان بورکینافاسو از استعفای رییس جمهوری

نظرها
خوشحالی ساکنان بورکینافاسو از استعفای رییس جمهوری
اندازه متن Aa Aa

سرانجام پس ماهها تنش در یکی از فقیرترین کشورهای غرب آفریقا که منجر به بروز خشونتهایی در روز پنج شنبه نیز شد، بلز کومپائوره رییس جمهوری بورکینافاسو از سمت خود استعفا داد.

این خبر هزاران نفر را در واگادوگو، پایتخت این کشور به خیابانها کشاند.

آقای کومپائوره پس از استعفا، پایتخت بورکینافاسو را به سمت مناطق جنوبی این کشور ترک کرد.

لحظاتی پس از کناره گیری او، اعلام گردید که اونوره ترآئوره، فرمانده ارتش بورکینافاسو، رئیس دولت انتقالی این کشور خواهد بود.

او طی سخنانی گفت: «نیروهای مسلح استعفای رئیس دولت بورکینافاسو را در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی تایید می کنند و من با استناد به قانون اساسی و به علت خلاء قدرتی که ایجاد شده و با در نظر گرفتن ضرورتی که برای حفظ زندگی ملت بوجود آمده و در ادامه بیانیه روز ۳۰ اکتبر سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفتم به عنوان رییس دولت، قبول مسئولیت کنم.»

گرچه سرانجام مخالفان دولت توانستند آقای کومپائوره را پس از زمانی بیش از ۲۷ سال، مجبور به ترک قدرت کنند اما اکنون از این موضوع نگرانند که به علت نزدیک بودن فرمانده ارتش، اونوره ترآئوره به رییس جمهوری مستعفی، با قدرت یافتن او در نهایت هیچ تغییری در وضعیت کنونی کشور بوجود نیاید.