خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بورکینافاسو در سردرگمی

بورکینافاسو در سردرگمی
اندازه متن Aa Aa

پس از آنکه بلز کومپائوره، رئیس جمهوری بورکینافاسو، زیر فشار معترضان خیابانی از قدرت کنار رفت، حالا گیجی و سردرگمی بازیگران اصلی صحنه سیاست این کشور هستند.

ادعای در دست گرفتن قدرت از جانب سرهنگ دوم ایساک زیدا، تازه ترین گره کلاف سردرگم وضعیت سیاسی بورکینافاسو است.

این خبر در فاصله کمتر از ده ساعت از اعلام به قدرت رسیدن اونوره ترائوره، فرمانده ارتش بورکینافاسو منتشر شد. آقای ترائوره از زمان ادعای در دست گیری قدرت، دیگر در انظار عمومی ظاهر نشده و از وضعیت او خبری در دست نیست.

سرهنگ دوم ایساک زیدا، همچنین اعلام کرده بلز کومپائوره، رئیس جمهوری مستعفی، در مکانی امن و در سلامت کامل به سر می برد.

آقای کومپائوره روز جمعه و تنها یک روز پس از آنکه گفته بود در قدرت خواهد ماند، استعفا کرد.

اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو و چند شهر دیگر این کشور کماکان صحنه اعتراض و اغتشاش هستند. ساختمان های زیادی، از جمله پارلمان ملی این کشور مورد تهاجم قرار گرفته و تخریب شده اند. هرج و مرج نه تنها بر کوچه و خیابان ها، که بر آینده بورکینافاسو نیز سایه افکنده است.