خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان یونانی پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند

نظرها
معترضان یونانی پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هزاران نفر از شهروندان یونانی، با برگزاری یک تظاهرات بزرگ در مقابل پارلماناین کشور در آتن، به ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کردند.

جمعی از تظاهرکنندگان پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند.

سندیکای موسوم به «جبهه مبارزان تمام کارگران»، بازوی کارگری حزبِ کمونیست یونان این تجمع را سازماندهی کرده بود.