محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هشت ویدئو برای یادآوری تاریخ فروریختن دیوار برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشت ویدئو برای یادآوری تاریخ فروریختن دیوار برلین

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین، ما هشت ویدئوی کلیدی را برای یادآوری این روز تهیه کرده ایم.


1961: construction of the Berlin Wall
Watch the full video


August 19, 1989: The picnic that changed history
Watch the full video


November 1989: Chipping away at the Berlin Wall
Watch the full video


November 9 1989: Police passive as the Berlin Wall begins to tumble
Watch the full video


November 9, 1989: Celebrations as Berlin Wall begins to fall
Watch the full video


November 9, 1989: Families reunited as wall tumbles
Watch the full video


November 9, 1989: Joy as friends and family are reunited
Watch the full video


November 13, 1989: Rostropóvich plays during fall of Berlin Wall
Watch the full video