خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سایه کارل مارکس؛ ۲۵ سال بعد از سقوط دیوار برلین

سایه کارل مارکس؛ ۲۵ سال بعد از سقوط دیوار برلین
اندازه متن Aa Aa

فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تفسیر کرده اند، مسئله اما بر سر تغییر آن است. ۲۵ سال بعد از سقوط دیوار برلین، دانشگاه همبولت در برلین شرقی سابق هنوز این نقل قول مشهور کارل مارکس را بر دیوار دارد.

اگر چه مارکسیسم – لنینیسم دیگر در این دانشگاه تدریس نمی شود اما هنوز یکی از خیابان های اصلی برلین شرقی نام و مجسمه کارل مارکس را بر خود دارد.

ساختمان هایی که در امتداد خیابان کارل مارکس دیده می شوند، سبک «سوسیالیست کلاسیک» نامیده شده اند که پروژه بزرگ ساختمان سازی رژیم کمونیستی بود. این خیابان بعنوان مسیر اصلی برای رژه های نظامی استفاده می شد. اگر چه این خیابان ابتدا به نام استالین نامیده شد اما در سال ۱۹۶۱ سالی که دیوار برلین ساخته شد، بنام کارل مارکس تغییر یافت. اما آیا در اینجا مردم مارکس را بخاطر دارند؟

یک شهروند می گوید: «من از بخش شرقی ام، همه اینجا مارکس را می شناسند.»

دیگری می گوید: «همه سیستم های سوسیالیستی در آسیا نظام هایشان را تغییر داده اند، آنها دیگر به آن باور ندارند.»

و شهروند دیگری اضافه می کند: «فقط کتاب سرمایه را بخاطر داشته باشید، حقایقی که او نوشت هنوز هم برای من معتبرند. وقتی او می نویسد، گرفتن سود بیشتر از هزار درصد از مردم در حالی که هیچ چیز نمی تواند مانع شان شود، مرا یاد بانک های امروزی می اندازد.»

غرب برلین هم حتی زودتر از بخش شرقی، خیابانی را به نام کارل مارکس نامگذاری کرد. جاده اصلی نویکن در سال ۱۹۴۷ درست بعد از جنگ، زمانی که جدایی دو آلمان در حال انجام بود، بنام کارل مارکس نامیده شد. مردم در بخش غربی چطور کارل مارکس را به یاد می آورند؟

شهروندی می گوید: «ضد سرمایه داری، با موهای بلند، مبارزه کارگران، استفاده از مشت چب به علامت مبارزه.»

و دیگری می افزاید: « من کارهایش را نخوانده ام. سبک نوشته های او دشوار است، نمی توانم آنها را به سادگی بخوانم.»

با سقوط دیوار برلین، دولتی که مدعی بود با پیروی از ایده های کارل مارکس جهان را تغییر داده است، ناپدیده شد. ۲۵ سال بعد، نه تنها فیلسوفان بلکه همچنین شهروندان برلین حیرت زده می شوند اگر جهان نیاز به تغییر دیگری داشته باشد.